רואה חשבון טל שיבר

שירותי המשרד

חוות דעת אקטוארית וכלכלית לבית המשפט

חוות דעת אקטוארית וכלכלית לבית המשפט

משרדינו הוא המובילים בתחום חוות דעת כלכליות ואקטואריות לבתי משפט על ידי אקטואר שכר ורואה חשבון מומחה. אנו מספקים חוות דעת אקטוארית וכלכלית לבית המשפט בתחומי הכלכלה, החשבונאות, איזון משאבים בגירושין, תביעות של חברות ביטוח, סכסוכים עסקיים, נזיקין ורשלנות.

רו"ח טל שיבר שמש כרו"ח מומחה חמתן חוות דעת כלכלית לבית המשפט ובתי הדין בישראל.

משרדנו ממונה באופן תדיר על ידי שופטים ודיינים למתן חוות דעת אקטוארית ומתן חוות דעת רואה חשבון בתחומים השונים, הנדרשים מעת לעת לבתי משפט בכלל, לבתי משפט לענייני משפחה בפרט ולמחלקות ההוצאה לפועל לצורך סיוע בפתרון סוגיות משפטיות בתחומים שונים. היכרותנו הנרחבת עם הגורמים המשפטיים השונים מסייעות לנו לספק חוות דעת כלכליות ומושכלות הלוקחות בחשבון את כלל המשתנים והפרמטרים המעורבים מבחינה משפטית, כלכלית וממונית.

בין מגוון השירותים שסיפקנו לגורמים משפטיים ניתן למנות

 • הערכת שווי של חברות ועסקים, לרבות שווי הידע המקצועי והמוניטין
 • חוות דעת רואה חשבון – חוות דעת פיננסית בסכסוכים בין בעלי מניות
 • חוות דעת אקטוארית על ידי אקטואר שכר
 • מתן חוות דעת כלכלית לבית המשפט בנושא אובדן רווחים והערכת נזק
 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אובדן יכולת הכנסה של העסק, לרבות ליווי בחקירת יכולת
 • חוות דעת ליישוב סכסוכים עסקיים
 • חוות דעת לבתי משפט לענייני משפחה
 • חוות דעת מסחריות
 • תכניות עסקיות
 • בדיקת נאותות פיננסית
 • ביקורת חקירתית
 • בוררות וגישור במחלוקות כספיות

לפרטים נוספים אודות מתן חוות דעת מומחה רואה חשבון ומתן חוות דעת אקטואריות וכלכליות לבית המשפט פנו למשרד רואי חשבון טל שיבר.

חוות דעת כלכליות ואקטואריות

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 072-330-8308