רואה חשבון טל שיבר

שירותי המשרד

IAS - 19

IAS - 19

משרדינו מתמחה בהכנת חוות דעת בגיבוי תחשיבים בהתאם לתקן בינלאומי IAS-19 בהתחייבות המעסיק בעת סיום יחסי עובד מעביד בגין עובדים בודדים וקבוצות עובדים. כאשר התחשיבים הנם בהתאם לחוזי העבודה או ההסכמים כפי שנכרתו בין הצדדים או בהתאם להסכמים קיבוציים.

IAS - 19

ההתחייבויות מתחלקות להתחייבויות שצריכות להיות מסולקות בפרק זמן של 12 חודשים או הטבות לאחר סיום העסקה כגון "מצנח זהב" ואחרים והטבות לטווח הארוך.

אנו מחשבים את הגירעון העודף לפי הערך הנוכחי של ההתחייבויות ושווי ההוגן של הנכסים.

מידע נוסף בנושא: ias-19

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 072-330-8308