רואה חשבון טל שיבר

שירותי המשרד

הערכת שווי

הערכת שווי

הערכת שווי חברה היא שיטה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים מוחשיים כגון: ניירות ערך, מניות, הערכת שווי אופציות, וכן נכסים פיננסיים לא מוחשיים כגון: פטנטים וסימן מסחרי והתחייבויות (איגרות חוב שהוצאו על ידי חברות). מכיוון שערכם של נכסים משתנה עם הזמן, נכונותה של הערכת שווי עסק היא ליום ביצועה בלבד.

להערכת שווי חברה פרטית מטרות שונות, העיקריות שבהן הן מיזוגים ורכישות של חברות, מכירה ניירות ערך והשפעות מיסוי שונות על העסק. ברכישת חברות, הקונה בדרך כלל מבצע תהליך של בדיקת נאותות (המכונה דיו-דיליגנ'ס).

תהליך של בדיקה ומחקר על נאותות עסקית ופיננסית של החברה אותה הוא מעוניין לרכוש. בתהליך הבדיקה, מתבסס הקונה על מידע המסופק לו על ידי היזם או המוכר וכן מידע נוסף הנאסף ממקורות חוץ. המידע מאומת, מנותח ונבדק ובסיכום התהליך, מכין הבודק דוח חוות דעת המשקף את ממצאי הבדיקה.

 

מומלץ עבורך: הערכת שווי עסק | הערכת שווי – קבלת תוצאה אופטימלית

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 072-330-8308