רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

מהי הערכת שווי חברה?

מתי תדרשו לקיומה וכיצד מעריכים שווי חברות או עסקים?

הערכת שווי חברה הינה פעולה חשבונאית המיושמת באמצעות מספר שיטות מרכזיות וביניהן: שיטת היוון תזרים המזומנים העומד לרשות החברה, שיטת מכפילי הרווח ושיטת שווי הנכסים. שיטות אלו ונוספות מיושמות בהתאם לצרכי ומטרות הערכת השווי, כאשר בין יתר המקרים בהם תדרשו לקיומה של הערכת שווי חברה נכללים מקרים כגון: ניהול משאים ומתנים לצורך קנייה ו/או מכירה של חברות ועסקים, השקעה כספית בחברה ו/או במניותיה, הגשת חוות דעת כלכלית לבית המשפט מכל סיבה משפטית, מיזוג חברות, עדכון מידע עסקי כחלק מפעולת הנפקתם של דוחות פיננסיים כאלו ואחרים, דרישת דיווח של רשויות המס בנוגע להערכת שווי החברה ומקרים נוספים בהם תדרשו לקיים הערכת שווי לחברה ו/או לבית עסק כזה או אחר.

מהי בדיקת נאותות המיושמת במסגרת הליך הערכת שווי חברות?

הערכת שווי חברה פרטית או בית עסק פרטי, מיושמת באמצעות בדיקה מקדימה הידועה בשם בדיקת נאותות (Due Diligence). בדיקה זו היא למעשה אמצעי חשבונאי שמטרתו בירור מקיף אודות מצבו הכלכלי המדויק של בית העסק או החברה שלגביה נדרשת הערכת שווי. בדיקה זו, מתבצעת במקרים בהם קיים צורך בהליך הנפקת החברה הנבדקת בבורסה, במקרים בהם מתנהל הליך רכישה של חברות פרטיות ובמקרים בהם קיים צורך בהשקעות כספיות בחברה באמצעות קרנות הון סיכון ו/או על ידי משקיעים פרטיים המעוניינים לבחון לעומק את מצבה של החברה בה הם מעוניינים להשקיע את מיטב כספם. באמצעות בדיקת הנאותות המקדימה ניתן בין היתר לקבוע ו/או לאמת את שווי העסק/נכס ולהעריך את רמת הסיכון מול הסיכון הטמון ברכישתו ו/או בהשקעה בו.

מהם 3 שיטות נפוצות להערכת שווי חברות?

כפי שציינו לעיל, קיימות מספר שיטות נפוצות באמצעותן ניתן לאמוד את שוויון של חברות ועסקים:

שיטת ההיוון התזרים

שיטת הערכה זו מבוססת על הפעילות הפיננסית של החברה/בית העסק בעבר ועל תכניות הפיתוח העתידיות של בית העסק/חברה.

שיטת המכפיל

שיטת הערכה במסגרת מתבצעת פעולת הכפלה של רווח החברה במכפיל ענפי בהתאם לתחום עיסוקה.

שיטת שווי הנכסים

שיטת הערכה במסגרת אומדים את שוויים של נכסי החברה בניכוי כל התחייבויותיה.

לסיכום,

חשוב לציין שתהליך הערכות שווי חברות מתייחס גם להערכת שווי נכסים מוחשיים העומדים לרשות החברה/בית העסק וגם להערכתם של נכסים בלתי מוחשיים וביניהם: מוניטין, סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים וכדומה. בשני המקרים, הערכת נכסים משתנה עם הזמן, ולכן, הערכת השווי נכונה אך ורק ליום ביצועה בפועל.

קיימים מספר מודלים המשמשים למטרות הערכת נכסים פיננסיים, וביניהם: מודלים של ערך מוחלט (מודל לקביעת הערך הנוכחי של תזרים המזומנים), מודלים של ערך יחסי (הקובעים את ערך הנכס בהשוואה לערך השוק) ומודלים לתמחור אופציות.

למידע ופרטים נוספים אודות רואה חשבון טל שיבר לחץ כאן

עשוי לעניין אותך: הערכת שווי

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 072-330-8308

    Call Now Button