רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

חוות דעת לאיזון משאבים

איזון משאבים נעשה כאשר בני זוג מעוניינים להתגרש או להיפרד באם היו נשואים או ידועים בציבור יש צורך בהכנת חוות דעת המאזנת את כלל הנכסים וההתחייבויות שצמחו לצדדים בתקופת השיתוף.

בהתאם לחוק יחסי ממון (התשל"ג 1974) נכסים והתחייבויות שנוצרו בתקופת השיתוף (תקופת החיים המשותפת או  תקופה שהנם ידועים בציבור) הינם ברי חלוקה. ממשוואה זו יש ליתר נכסים לפני תקופת השיתוף או נכסים שהצדדים הסכימו שלא יהיו ברי חלוקה במסגרת מסת הנכסים לחלוקה או נכסים שנקבע לגבהים תנאים אחרים במסגרת הסכם ממון שנחתם ע"י הצדדים.

איזון המשאבים נעשה לאחר בדיקת ערכי הנכסים וההתחייבויות שצמחו בתקופת השיתוף. איזון המשאבים הנו ליום הקרע שלוקח בחשבון את מסת כלל הנכסים וההתחייבויות ליום הקרע ולעיתים כאשר לצדדים היו קיימים נכסים ליום הנישואין אלה מופחתים מכלל הנכסים וההתחייבויות ליום הקרע. (כלל הנכסים וההתחייבויות ליום הקרע בהפחתת הנכסים וההתחייבויות ליום הנישואין נותנים את הנכסים שנוצרו בתקופת השיתוף. הנכסים נטו מחולקים ביחס של מחצית לכל צד אלא אם הוחלט אחרת בין הצדדים או ע"י בית המשפט בנסיבות מסוימות

בתהליך הבדיקה נבחנים כלל הנכסים וההתחייבויות הכוללות זכויות פנסיוניות, בנקים, כלי רכב , השקעות שונות, חברות ועסקים, אופציות בחברות ועוד. תהליך זה נעשה מורכב ככל שלצדדים קיימים יותר נכסים. לדוגמא כאשר לצדדים קיימים חברות או עסקים שיש צורך להעריך את שווים ליום הקרע.

בנוסף בשנים האחרונות עם התפתחותו של המשק ועולם המשפט נוצרו נכסים נוספי לחלוקה שלא היו קיימים בעבר כגון : מוניטין, פערי השתכרות , מרכיבים אלה הנם מרכיבים נפרדים בחישוב מסת הנכסים לחלוקה. במקרים אלה יש הרחבה של המושג נכס אשר כולל את כושר ההשתכרות שנרכש בתקופת הקשר הזוגי ויאפשר לחלקו בין הצדדים בעקבות הגירושין.

קיימים מקרים בהם טוענים הצדדים להברחת כספים ורכוש בתקופת השיתוף וזאת לצורך הקטנת החלקים אשר יכנסו למסת הנכסים לחלוקה ובמקרה כזה יש צורך למנות רו"ח חוקר.

מרשינו מתמחה במתן חוות דעת אקטואריות לבתי המשפט ובתי הדין הרבניים כאשר יש לנו את המומחיות והידע לטפל בכל הנושאים והסוגיות באיזון משאבים בין בני זוג שמתגרשים.

חוות הדעת לאיזון משאבים

 • איזון זכויות פנסיה בארץ ובחו"ל.
 • איזון של כלי רכב.
 • איזון חשבונות בנק .
 • הערכות שווי עסקים וחברות.
 • חישוב מוניטין .
 • חישוב פערי השתכרות בין הצדדים.
 • אופציות של עובדים בכירים.
 • ביקורת חקירתית.
 • תחשיבי מזונות לפי הלכה 919/15 .

חלופות לאיזון זכויות פנסיה

 1. איזון משאבים נטו לפיו צד א' משלם במזומן את הסכום לאיזון לצד ב' .
 2. לפי החוק החדש
  • נכסים נזילים חלוקה מידית במזומן.
  • נכסים לא נזילים באמצעות הוצאת פסיקתא לבית המשפט.

עשוי לעניין אותך: רו"ח המכין חוות דעת אקטואריות

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

  Call Now Button