רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

איך מעריכים שווי חברה או עסק?

בעסקים שונים מצויים דוחות המעניקים נתונים שונים אודות הכנסות, תזרים המזומנים, התחייבויות עסקיות וגם נכסים. למרות זאת, אין זה עניין של מה בכך, להכין הערכת שווי עסק. כדי להבין איך מעריכים שווי חברה ומדוע הערכת שווי חברה איננה דבר פשוט כדאי להזכיר בקצרה את המונח מוניטין.

הערכת שווי חברה או עסק

יש מגוון מצבים שבהם יש צורך לבצע הערכת שווי עסק או חברה. מקרה לדוגמא הינו מצב שבו שני עסקים רוצים להתמזג. בעסקה זו התמורה יכולה לעבור ידיים גם בצורת מזומנים וגם מניות, אגרות חוב וכו'. אך מבלי לבצע הערכת שווי לא ניתן לבצע את העסקה בצורה נאותה. בנוסף, הערכת שווי מוניטין חברה ואישי, הערכת שווי כולל, הערכת שווי של עסק, גם הערכת שווי של עסק קטן כגדול, נדרשים גם כאשר יזם מבקש למכור חברה שברשותו.

הערכת שווי עסק

הסיבות לביצוע הערכות שווי חברה ומוניטין?

לביצוע הערכת שווי חברה ומוניטין זהה לשיטת הערכת שווי חברות ולעיתים יש צורך במצבים נוספים. למשל, הערכת שווי חברה עשויה להידרש גם כאשר מבצעים פירוק של שותפויות. הערכת שווי מוניטין אישי או הערכת שווי של עסק עשויים להיות חלק מפירוק של חברה שנסגרת. בנוסף, הערכת השווי עשויה להיות חלק לא רק מפיצול חברה לכמה חברות אלא גם מתהליך של ארגון מחדש, הכנסת שותפים, הנפקה בבורסה, מיזוגים ורכישות.

הערכת שווי של חברה או עסק ייתכן כאשר נדרש כחוות דעת כלכלית לבית המשפט, למשל במקרים של קנייה של נכס או מכירה של עסק, השקעה רבת חשיבות במניות ועוד. קיימות הערכות שווי שונות שעוסקות בסוגים שונים של חישובים, שיטות החישוב העיקריות כוללות את שיטת הוון תזרים המזומנים, שיטת המכפיל רווח ושיטת השווי הנכסי.

לכל מקרה תבחן השיטה הנכונה עבורו, חשוב לדעת: הערכת שווי חברה הינה הערכה בלבד, הערכה זו מבוססת על תחזיות, על נתונים ספציפיים שנבחרו לעומת אחרים שאינם קיבלו ביטוי ולפעמים בניגוד לאינטרס של אחד מהצדדים המעורבים. לכן, נכון וצריך לפנות לביצוע וחישוב הערכה רק אצל מערכי שווי בעלי ניסיון רב, המשתפים פעולה במידת הצורך עם נציגי החברות הרלוונטיות ועם בעלי עניין אחרים. נכון לערוך בדיקה והערכה מקיפה, יסודית ורצינית תוך שמירה על החיסיון הנדרש ועקרות אי התלות. איש מקצוע בעל ניסיון רב מסוגל לתת תמונה אמינה, מדויקת ומפורטת ככל האפשר שיודע ומכיר את העסק, את אופיו ומגוון הפעילויות השונות.

הערכת שווי מוניטין – מה כולל?

הערכת שווי מוניטין חברה הינו ערך מספרי לנכס לא מוחשי. לכך ניתן להוסיף גם הערכת שווי מוניטין אישי של בעל המניות. יש לציין כי גם שערוך של נכסים שונים ואף מהותיים של העסק עשוי להיות מורכב ולהצריך תחשיבים מאוד מפורטים.

רו"ח טל שיבר מעמיד לרשותכם יכולת מקצועית גבוהה בביצוע הערכת שווי. מאחוריו, הכנת סקירות והערכות שווי מקיפות, לפי מגוון שיטות מקובלות תוך מתן פירוט ניכר וביאורים. הערכת שווי של עסקים לצרכי מיזוגים, רכישות, פירוקים והוצאה לפועל. הערכת שווי מוניטין חברה וכן הערכת שווי של עסק עשויים להיות גם חלק מהסדר או בוררות זוגית, כאשר בני זוג נפרדים ויש צורך לבצע איזון משאבים וזכויות.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button