רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

אקטואר דיני עבודה

חישוב אקטוארי בתחום דיני העבודה מיועד בעיקר לצרכי הגשת חוות דעת אקטוארית לבתי המשפט לענייני עבודה וזאת במסגרת ניהול תביעות עובדים כנגד מעבידים. חוות דעת אלו מבוססות כאמור על חישוב אקטוארי שמטרתו לבחון את היקף הנזקים הכספיים אשר נגרמו לעובד/ת עקב הפרת הסכמי עבודה וכדומה.

בנוסף, חישוב אקטוארי בתחום דיני העבודה מיועד למטרות שונות בתחום התעסוקתי, וביניהם:

  • חישוב הכדאיות בכל הנוגע לפרישה מוקדמת מצידו של העובד/ת
  • חישוב תביעה מעצמאיים הדורשים להכיר בהם כשכירים
  • חישוב הנזק הכספי שנגרם לאדם מסוים עקב המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת
  • חישוב הפסדי פנסיה עקב היעדר הפרשות מצד המעסיק

ונושאים נוספים שלגביהם נדרשת הגשה של חוות דעת אקטוארית, לרבות, חוות דעת אקטוארית בנושא הפרשות לקופות גמל, קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.

מה חשוב לדעת על הליכי חישוב אקטוארי בתחום דיני העבודה?

מדע האקטואריה עושה שימוש בטכניקות סטטיסטיות ונוסחאות מתמטיות לצורך ביצוע חישובים שונים הנדרשים לפתרון בעיות וסוגיות כלכליות וחבריות בהן משולבים מצבים של אי ודאות. איש מקצוע העוסק במדע האקטואריה מכונה: אקטואר, כאשר בין יתר שירותיו המקצועיים הוא עוסק בהערכת שווי עסקים, אמידת סיכונים, חישובי ריביות והפסדים, בחינת כושר פירעון, איזון משאבים במסגרת הליכי גירושין וחישוב אקטוארי בתחום דיני העבודה.

חישוב אקטוארי בתחום דיני העבודה, מיועד בין היתר לצרכי חישוב הפסדים הנגרמים לעובד/ת ובני משפחתו עקב הפרת הסכמי עבודה ופגיעה בזכויותיו התעסוקתיות על ידי המעסיק. במקביל, רשימת הגורמים המשפיעים על אופן החישוב האקטוארי בתחום דיני העבודה, נקבעת בהתאם למטרה העיקרית שלשמה נערך החישוב, כאשר ברשימת הגורמים נכללים גורמים כגון: נזקים ישירים לעובד עקב הפרת הסכמים, נזקים הנגרמים לבני משפחתו של העובד עקב פגיעה בזכויותיו, מענקים להם זכאי העובד על פי הסכם העבודה עליו הוא חתום, קיזוזים מהפסד, חישוב נלווים כגון: רכב צמוד, קרן השתלמות, נסיעות לחו"ל, אש"ל, ביגוד והבראה וגורמים נוספים אותם יש לקחת בחשבון במהלך חישוב אקטוארי המיושם לאחת ממטרות החישוב השונות הנדרשות בתחום דיני העבודה.

חוות דעת אקטוארית – מה חשוב לדעת?

כמצוין לעיל, חישוב אקטוארי בתחום דיני העבודה מיושם בעיקר לצרכי הגשת חוות דעת אקטוארית לבתי המשפט לענייני עבודה, וזאת בנושא חישוב הפרשי שכר, הפרשי פנסיה, הפרשי קופות גמל, הפרשי קרנות השתלמות ועוד. חוות דעת אקטוארית משמשת כחוות דעת משפטית לכל דבר ועניין ולכן בתי המשפט לענייני עבודה נוטים לקבל את ההמלצות השונות הנכללות בחוות הדעת המוגשת להם, וזאת במידה והיא מבוססת על הליך חישוב אקטוארי במסגרתו מפורטים כלל הגורמים אשר נלקחו בחשבון לצורך עריכת החישוב וגיבוש מסקנות תהליך החישוב לכדי חוות דעת אקטוארית.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button