רואה חשבון טל שיבר

שירותי המשרד

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

חוק הוצאה לפועל שתוקן אפשר לציבור לתת הערותיו תוך פרק זמן של עשרה ימים, בתיקון נתנו הקלות שיאפשרו לחייבים הרבים פרק זמן של שנה על מנת לפרוע את חובותיהם. פרסום התיקון ע"י משרד המשפטים הנו לצורך מתן מענה לגידול בכמות החייבים בעקבות משברים הכלכלים בו המדינה נמצאת. בנוסף התיקון יאפשר לצדדים לחזור להתנהלות שגרתית. תוקפו של התיקון יהיה לשנה אחת ומתאים לתיקים שנפתחו לאחר כניסת החוק בפועל.

תקופת האזהרה הוארכה ל 60 יום לעניין התיקים שיכנסו לאחר תחילתו של החוק בפועל וזאת לצורך מתן משך זמן התאוששות ארוך יותר לחייבים השונים.

כמו כן, נקבעו הסדרים מיוחדים לחובות שלא עוברים סך של 50 אלף ₪, מתברר כי רב התיקים שנפתחו בהוצל"פ בפרק זמן של 15 חודשים לא עברו את סך 50 אלף ₪.

על החייב יהיה לשלם את החוב עד 18 חודשים כאשר בנוסף יינתנו הנחות בחיוב שיעור הריבית ופריסת היתרה בתשלומים ארוכים יותר.

חייבים בהוצאה לפועל

החייבים הרבים בהוצאה לפועל הנם בעלי שכר נמוך כאשר יהיה להם קשה עד בלתי אפשרי להשיב את החוב . ממחקר שנעשה ע"י ההוצל"פ מתברר כי אחוז החייבים עולה ככל שהמצב הכלכלי נמוך כאשר רובם נמנים עם העשירונים הנמוכים בחברה. כמו כן, נגד אלה נפתחים יותר תיקי הוצאה לפועל. חייבים אלה אשר אינם מיוצגים משפטית שיעורם גבוה בהרבה מהחייבים אשר יש באפשרותם לקבל ייצוג משפטי ולפתור אותם מחלק מהחובות.

חיובים שגויים בתדפיס הוצל"פ

בדו"ח מבקר המדינה נתגלה כי ההוצל”פ אינה מזינה את מועד התשלום על חשבון בפועל אלא מבקשת מהזוכה לציין בבקשתו את התשלום שקיבל כשהוא משוערך למועד הגשת בקשת הביצוע. כמו כן, ההוצל”פ אינה דורשת מהזוכה לצרף אסמכתה לתשלום ומועדו ותחשיב המפרט את אופן שיערוך התשלום ליום הגשת בקשת הביצוע. בנסיבות אלו ההוצל”פ אינה יכולה לאמת את התשלום על חשבון ולוודא כי סכום הריבית המתווסף לחוב הוא נכון ומחושב תוך התחשבות בשינוי שחל ביתרת החוב עקב התשלום החלקי שבוצע במהלך תקופת הפיגור , התנהלות זו גורמת לחיובי ריבית גבוהים בצורה משמעותית מהריבית שהייתה צריכה להיות מחושבת אילו הדיווחים היו מתנהלים בצורה תקינה.

בסקר הסיכונים של מבקר המדינה  מדצמבר 2010 עלה כי ההוצל”פ אינה מבצעת כל בקרה על החישובים של הזוכה בגין תשלומים ששולמו על חשבון והומלץ ליצור ממשק מחשובי תומך לצורך ביצוע חישובים אלו. ההוצל”פ פתחה תיקים בריבית שגויה שלא כדין, תוך השתת חיובים עודפים על החייב

אנו במשרדינו ערוכים להכין חוות דעת כלכלית הכוללת תחשיב מסודר לעניין יתרת האמיתית החוב של החייב בהתאם לחוק הוצאה לפועל מה שיצמצם בצורה ניכרת חובו של הלקוח.

עשוי לעניין אותך: חוות דעת מומחה להוצל"פ

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button