רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

ניהול תזרים מזומנים

אתם בעלים גאים של עסק עצמאי? מזל טוב! בדיוק עבורכם הכנו את הכתבה הזו. ניהול תזרים מזומנים נכון הוא אחד הכלים החשובים בניהול הפיננסי של העסק או החברה, עבור ביסוס יציבות ואיתנות של עסק כלכלי. כסף מזומן הוא למעשה חומר הדלק של כל חברה או עסק אשר מאפשר את פעילותה השוטפת, ולכן חשוב לנהל אותו בקפידה ובאחריות. בכתבה הבא נסביר בקצרה מהו תזרים מזומנים ומהי משמעותו עבור העסק, וכיצד בנוי דוח תזרים מזומנים.

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים – מה אומר המושג הזה בעצם?

המונח תזרים מזומנים מתייחס לכל תנועות המזומנים הקיימות בעסק, פנימה והחוצה, בזמן מוגדר. מדובר במושג קריטי לכל שלבי החיים של העסק- החל מהקמת העסק עד לפעילותו המתמשכת. חשוב לשים לב שקיים הבדל בין רווחיות לתזרים מזומנים חיובי. עסק יכול להיות רווחי אך בעל תזרים מזומנים שלילי (למשל במידה וצפויות לו הכנסות עתידיות גבוהות אך כרגע סכום הוצאות המזומן גבוה מסך הכנסותיו). ניתן לומר בפשטות שתזרים מזומנים מתייחס לכאן ועכשיו – כסף שנכנס או יוצא מחשבון הבנק, בעוד שרווחים חשבונאיים (או הערכת שווי החברה) מתייחסים לסך ההכנסות וההוצאות באופן מצטבר.

לניהול תזרים מזומנים מסודר חשיבות אדירה עבור יציבות העסק. המזומנים בעסק הנו המנוע של החברה, ובלעדיו לא יוכל להתקיים כראוי לאורך זמן. ניהול התזרים באופן נכון תורם לניהול הכספים באופן נכון, ואפשר לומר שהוא בבחינת הכרח עבור קיום מצליח של עסק.

מהו דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים מזומנים הוא חלק מכלל דוחות הכספיים שעסק צריך למלא. הוא נכתב עבור תקופת זמן מוגדרת (שנה, רבעון, חודש) ועל פי חוקי החשבונאות המקובלים. דוח זה מציג את כל תנועת הכסף המזומן שנעשה בתקופה שהוגדרה, ומחלק תנועה זו לשלוש קבוצות:

  1. מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת
  2. מזומנים ששימשו להשקעה
  3. מזומנים ששימשו לפעילות מימון

הפעילות השוטפת מתייחסת לכלל הפעילויות שנעשו למען ייצור ההכנסות ומפורטים בה למשל סעיפים כגון עלויות כוח אדם, אחזקת מבנה וכו'. תחת קטגורית ההשקעה נכנסים השקעות ונכסים אשר משמשים לטווח ארוך, כגון רכישת מכונה המייצרת אשר ההכנסות או ההוצאות שלהם אינן שוטפות. פעילות המימון מתייחסת לתנועות ההון ולהלוואות שונות.

לדוח זה משמעות כלכלית גדולה מאין כמותה. הוא מסייע באיתור בעיות נזילות ובניתוח מצבה הפיננסי של החברה. חשוב לערוך אותו באופן מקצועי ומומלץ להיעזר ברואה חשבון על מנת להכינו. במידה והדוח מציף בעיות כלכליות שונות, רצוי להשתמש בשירותי ייעוץ עסקי פיננסי על מנת לפתור אותן.

כמה מילים לסיום

ניהול עסק הוא דבר מורכב מאין כמותו הדורש התעמקות בהיבטים רבים ושונים. לצד ההתמחות בדבר השירותים שהעסק מציע, נדרשים עוד דברים רבים וביניהם ניהול נכון של הפן החשבונאי. ניהול תזרים מזומנים חיובי הוא כלי חשוב מאין כמותו לחיי החברה, וקיימות מגוון דרכים על מנת להשיגו. במידה וקיימים קשיים בכך, זו לא בושה לפנות לעזרה פיננסית מקצועית, ומומלץ מאוד להשתמש ברואה חשבון איכותי שיוביל אתכם כל הדרך אל התזרים החיובי.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 072-330-8308