חשבות וניהול כספים – לשיפור תוצאות העסק

כספים הינו שם כולל לשורה ארוכה של פרמטרים הרלוונטיים הן למישור החוץ ארגוני והן למישור הפנים ארגוני. התחום כולל התייחסות מקצועית להיבטים כספיים ואחרים המשפיעים על ניהול כספים של העסק וחיוניים לשם הישרדותו. תחום חשבות וניהול כספים מקצועי נועד להבטיח שילוב נכון בין ההתנהלות הכספית של העסק ושיווקו במטרה להביא לניצול מיטבי של המסגרת הכספית … המשך לקרוא חשבות וניהול כספים – לשיפור תוצאות העסק