חוות דעת כלכליות ואקטואריות

חוות דעת כלכליות ואקטואריות נדרשות במקרים של הצגת הערכת אומדן נזק והערכת גובה פיצויים לבית המשפט בתביעות משפטיות בארץ וברחבי העולם. מדובר בתחום רחב ומגוון הכולל טיפול באזרחי ישראל או באזרחים מחו"ל המנהלים תביעה בארץ. חוות דעת כלכליות ואקטואריות מספקות לתובעים כימות בסכומים אודות הנזק והפגיעה שנגרמו להם בשל מחלוקות, הפרות חוזה, נזקי אקטואריה, נזקי גוף ונזקים … המשך לקרוא חוות דעת כלכליות ואקטואריות