רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

אקטואר פנסיה

אקטואריה היא מדע העושה שימוש בטכניקות מתמטיות לצרכי פתרון בעיות כלכליות בהן צצות סוגיות שונות הקשורות למצבי אי וודאות. תחום מדעי זה מאגד בתוכו שלושה תחומי עיסוק עיקריים, וביניהם: אקטואר ביטוח חיים, פנסיה ובריאות המתמחה בפתרון בעיות כלכליות בהן מצבי הסיכון כוללים: סיכוני חיים, נכות ותמותה, אקטואר ביטוח כללי המתמחה בפתרון בעיות כלכליות הקשורות לביטוחי רכוש וניהול סיכונים ו-אקטואר פיננסי המתמחה בפתרון בעיות כלכליות הקשורות לתנאי השקעה במצבי אי וודאות.

בכל אחת מקרנות הפנסיה וחברות הביטוח המשווקות ביטוחי חיים ו/או ביטוחי מנהלים המשלבים בתוכם מרכיב פנסיוני, מועסקים אקטוארים המתמחים בתכנון תנאי הפנסיה ו/או פוליסת ביטוח המנהלים/חיים, קביעת עלותה, הכנת מאזנים אקטואריים ועוד.

במקביל, שירותי אקטואר פנסיה ניתנים גם לקהל החוסכים על ידי רו"ח המתמחה בתחום ה-אקטואריה והם מיועדים לצרכי חישוב אקטוארי אובייקטיבי בתחום החיסכון הפנסיוני.

מתי תדרשו לשירותיו של אקטואר פנסיה?

שירותיו של אקטואר פנסיה אובייקטיבי, כלומר, אקטואר אשר איננו מועסק על ידי קרנות הפנסיה, מיועדים לכל אחד ואחת מביניכם המעוניין לעשות סדר (אחת ולתמיד) בתחום החיסכון הפנסיוני. חוות דעת אקטוארית נחוצה בין היתר במקרים בהם המעסיק לא הפריש לפנסיה ו/או במקרים בהם אתם חושדים שהמעסיק איננו מפריש כפסים לקרן הפנסיה.

חשוב לדעת: על פי צו הרחבה שנכנס לתוקפו במהלך שנת 2016, קרנות הפנסיה השונות מחויבות במסירת פרטים מדויקים אודות שיעור התשלומים המדויק לקרן הפנסיה. לפיכך, במקרים בהם בדו"ח השנתי אותו אתם מקבלים מקרן הפנסיה, מופיע יתרה בגין עודף אקטוארי ו/'או גירעון אקטוארי, זה הזמן הנכון לפנות לשירותיו של אקטואר פנסיה לצורך בירור הנושא.

שירותיו של אקטואר פנסיה

שירותיו של אקטואר פנסיה אובייקטיבי נועדו לצרכי מתן חוות דעת אקטוארית במסגרתה מתבצע חישוב אקטוארי לנושאים שונים הקשורים לתחום החיסכון הפנסיוני. חוות דעת אלו נועדו בין היתר למטרות הבאות:

  • בחינת כדאיות לפרישה מוקדמת
  • חישוב הפסדי פנסיה הנובעים עקב היעדר הפרשות מצד המעסיק לאורך זמן
  • חישוב הנזק הכספי הנגרם לאדם מסוים אשר נדרש לעבור מקרן פנסיה תקציבית לקרן פנסיה צוברת
  • היוון הפסד פנסיה שנגרם עקב הקטנת המקדם המשמש לחישוב שכר קובע

וחישובים אקטוארים נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני.

מספר מילים על החשיבות הנלווית לשכירת שירותיו של אקטואר פנסיה

בעידן תעסוקתי בו החיסכון הפנסיוני הינו צורך חוקתי גם לשכירים וגם לעצמאיים, ובעידן בו תוחלת החיים מתארכת, קיימת חשיבות רבה לבחינת הנושא הפנסיוני באמצעות אקטואר פנסיה המתמחה בהליכי חישוב אקטוארי בתחום החיסכון הפנסיוני, כאשר תפקידו המרכזי של האקטואר פנסיה הוא לבדוק עבורכם האם ההפרשים לפנסיה מנוהלים על פי חוק מבחינת המעסיק, ובמידה ולא, לערוך עבורכם חוות דעת אקטוארית באמצעותה ניתן לתבוע את מלוא זכויותיכם באמצעות בתי הדין לענייני עבודה.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button