רואה חשבון טל שיבר

מאמרים

אקטואר גירושין

אחד מהנושאים המרכזיים הנלווים לכל הליך גירושין, הוא נושא עיקרון איזון המשאבים במסגרתו נקבע כי: לאחר פקיעת הנישואין, כל אחד מבני הזוג יהא זכאי למחצית משווי הכולל של הרכוש המשותף אותו צברו בני הזוג במהלך תקופת הנישואין. הרכוש המשותף מתייחס לכלל הנכסים המוחשיים העומדים לרשות בני הזוג, לרבות, נכסים, חפצים, נכסים פיננסיים, זכויות סוציאליות, זכויות עסקיות ואף נכסים לא מוחשיים, לרבות, נכסי קריירה, מוניטין אישי, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וכדומה.

בקרב זוגות מסוימים המצויים בהליך גירושין, עלולים להתעורר מחלוקות בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש והנכסים המשותפים, ובמקרים אלו, עומדת בפני בני הזוג האפשרות לפנות לאקטואר גירושין המתמחה בהליכי חישוב נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים כאחד. כמו כן, ישנם מצבים בהם בית המשפט לענייני משפחה, הוא זה המורה על בני הזוג לשכור את שירותיו של אקטואר גירושין. בשני המקרים, תפקידו על האקטואר הוא לבצע ניתוח שווי של כלל הנכסים המשותפים העומדים לרשות בני הזוג ולהגיש חוות דעת אקטוארית במסגרתה ניתנות המלצותיו על אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג בהתאם לעקרון איזון המשאבים.

חישוב אקטוארי בהליך גירושין – מה חשוב לדעת?

חישוב אקטוארי במסגרת הליך גירושין כולל הערכה כספית של שווי כלל הנכסים המשותפים לבני הזוג, בין אם מדובר בנכסים מחושיים כגון: דירות, רכבים, חשבונות בנק משותפים, חפצים וכדומה, ובין אם מדובר בנכסים לא מוחשיים כגון: נכסי קריירה, מוניטין אישי וכדומה. כמו כן, חישוב אקטוארי במסגרת הליך גירושין מתייחס לנכסים משותפים הממשיכים לצבור הון עבור כל אחד מבני הזוג, וביניהם: זכויות פנסיוניות, כספים המצויים בקרנות השתלמות, קופות גמל, מסלולי השקעות וכדומה.

חשוב לציין שבמסגרת חישובי אקטואריה נלקחים בחשבון גם אומדן ההתחייבות הכספיות הקיימות לבני הזוג ביחד ו/או בנפרד. התחייבויות אלו כוללות בין היתר: תשלומי משכנתא עתידיים, חובות כספיים, התחייבויות עתידיות בכרטיסי אשראי וכדומה.

מינוי אקטואר בהליך גירושין

כפי שציינו לעיל, מינוי אקטואר במסגרת הליך גירושין מתאפשר במספר מצבים:

  1. בכל אותם מצבים בהם בני הזוג חלוקים בדעותיהם בכל הנוגע לשוויו של הרכוש המשותף  ואופן חלוקתו והם מקבלים החלטה משותפת לשכור את שירותיו של אקטואר גירושין לצורך חישוב שווי נכסיהם המשותפים ומתן חוות דעת אקטוארית בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש על פי עקרון איזון המשאבים.
  2. בכל אותם מצבים בהם בית המשפט הוא זה המורה לבני הזוג לשכור את שירותיו של אקטואר נישואין לצורך חישוב אקטוארי במסגרת הליך הגירושין.
  3. בכל אותם מקרים בהם כל אחד/אחת מבני הזוג מחליט על דעת עצמו לשכור את שירותיו של אקטואר גירושין לצורך הגשת חוות דעת אקטוארית לבית המשפט – במצבים אלו, קרוב לוודאי שבן/בת הזוג השני יגיש אף הוא חוות דעת נגדית.

חשוב לדעת: חוות דעתו של האקטואר איננה מחייבת את בית המשפט, ובידי השופטים העוסקים בסוגיית בני הזוג לקבוע האם לקבלה באופן מלא או חלקי ו/או האם לדחותה על הסף. יחד עם זאת, ברוב המוחלט של המקרים, בית המשפט מקבל את חוות דעתו של האקטואר.

לקבלת ייעוץ מקצועי חייגו 054-945-7011

    Call Now Button